U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Garantie

Algemene garantievoorwaarden

Garantie
Is er iets aan de hand met een product wat u bij Ultrasone Reiniger Benelux heeft aangeschaft, dan kunt u uiteraard een beroep doen op ons voor het uitvoeren van de garantie. Op alle elektronische producten wordt ten minste 12 maanden garantie verleend door ons.
Dit is niet altijd van toepassing op de megeleverde accessoires.
Daarnaast worden door diverse fabrikanten langere garantietermijnen op producten verleend, bijvoorbeeld op Elma en Bandelin Sonorex is dit 24 maanden. De uitvoering van de garantie wordt door ons opgevolgd comform de voorschriften van de fabrikant.

Garantieprocedure
De kosten van verzending, indien van toepassing, zijn voor uw rekening. Indien het product verstuurd moet worden, adviseren wij u het product met voldoende porto en verzekerd te versturen. U dient een uitgebreide klachtomschrijving toe te voegen, met daarbij uw contactgegevens en een kopie van de factuur,ook dient u het product in de orginele verpakking retour te sturen
Zonder deze begeleidende stukken is het niet mogelijk uw aanvraag in behandeling te nemen, noch om u te informeren over de status daarvan. Nadat uw product hersteld of vervangen is, wordt het product aan u retour gezonden of wanneer deze is afgegeven, voor u klaargezet om opgehaald te worden. De duur van de afwikkeling is sterk gerelateerd aan het desbetreffende product en de fabrikant.
Wij zijn hierbij volledig afhankelijk van de servicecapaciteit van een fabrikant.

Stuur nooit onaangekondigd producten naar ons. Deze kunnen niet in behandeling genomen worden.
Voor producten die wij retour ontvangen en waarbij het opgegeven probleem niet kan worden geconstateerd, krijgt u 30 dagen de gelegenheid om het product, voor eigen rekening, bij ons af te halen of zorg te dragen voor een verzendvergoeding voor de retourzending. Tevens worden er € 25,00 administratiekosten aan u doorgerekend.

Defect bij 1ste ingebruikname
Doet een probleem met een product zich voor binnen 2 dagen na aankoop, dan hanteren wij een andere regeling. Wij zorgen, wanneer de originele verpakking nog aanwezig is en afhankelijk van het type product, kostenloos voor een vervangend exemplaar.
Uitzonderingen hierop zijn witgoedartikelen. Hiervoor dient u contact op te nemen met onze klantenservice of die van de fabrikant.

Wet koop op afstand

Ruilen & Retouren

Afkoelingsperiode
Sinds 1 februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via het internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet gezien hebben.

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen.
Let op: Wet kopen op afstand is een consumentenwet en is niet van toepassing op zakelijke klanten.

Voorwaarden voor retourzenden
Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen, u krijgt van ons geen contant geld terug maar een winkeltegoed voor een eventuele latere aankoop,dit winkel tegoed is 24 maanden geldig.
U dient dit binnen 7 werkdagen (bij voorkeur via e-mail of telefonisch) te melden. u dient zelf voor de kosten en het risico van de retourzending te zorgen.

Uw aankoop dient compleet en onbeschadigd worden teruggestuurd. Om vertraging te voorkomen, kunt u vooraf schriftelijk of per e-mail verzoeken voor terugname van het artikel. U bent daarbij verplicht aan te geven in welke staat het artikel geretourneerd gaat worden.
Verbruiksartikelen zoals vloeistoffen, reinigingsmiddelen en/of artikelen waarin zich verbruiksartikelen bevinden doen uitsluiten in aanmerking voor retourname bij geopende originele verpakking.

Restitutiebedrag
Ultrasone Reiniger Benelux beoordeelt ieder retour gezonden product bij binnenkomst op compleetheid, schade en defect. Bij incompleetheid, schade of defect wordt er direct contact met u opgenomen, waarna bepaald wordt wat het restitutiebedrag zal zijn.
Als u een overeenkomst ontbindt, wordt het bedrag dat op de factuur vermeld staat binnen 30 dagen door Ultrasone Reiniger Benelux terugbetaald op het rekeningnummer dat u op de factuur moet vermelden. Als u een product retourneert dient u de factuur, die u bij uw bestelling heeft ontvangen, ook mee te zenden. Het retour sturen van een product en/of bestelling kan uitsluitend naar ons adres zoals dat op de factuur vermeld staat.

Uitgezonderde producten
De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
- Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt.

Kosten voor retourneren
Het retourneren van een product kan alleen wanneer u een akkoord heeft van onze klantenservice en wanneer het product voorzien is van een retourformulier.
De kosten van de retourzending zijn in bijna alle gevallen voor u, de koper. Slechts wanneer de fout door Ultrasone Reiniger Benelux is veroorzaakt zijn de kosten voor het retourneren voor ons,dit betekent niet dat u retourpakketten franco aan ons kunt versturen. Pakketten die niet of niet voldoende gefrankeerd zijn, zullen door ons altijd geweigerd worden.
Nadat wij uw retourpakket hebben ontvangen en gecontroleerd op compleetheid, zullen wij de kosten voor het retourneren vergoeden. Dit zullen wij altijd binnen een periode van 14 werkdagen doen. Mocht een retourpakket onverhoopt niet bij ons aankomen, dan bent u, als afzender van het pakket aansprakelijk.

Retour aanvragen
Om een product retour te zenden, verzoeken wij u dit te doen na overleg met onze klantenservice. U kunt hiervoor onze klantenservice een e-mail sturen waarbij u een verzoek doet om het product retour te sturen. In deze e-mail dient u volgende gegevens te vermelden:

- factuurnummer
- factuurdatum
- ordernummer
- het product dat u retour wenst te sturen
- reden van retourneren

Vervolgens kunt u na goedkeuring door de klatnenservice uw product, voorzien van het retourformulier aan ons retour zenden. Het retourformulier dient u zichtbaar op de verpakking van het product te plakken. Pakketten die zonder dit retourformulier bij ons binnenkomen, zullen wij helaas moeten afwijzen.

Aanvragen retourzendig: info@ultrasone-reiniger.be

 

Annuleren

 

Bestellingen zijn altijd te annuleren, ongeacht de reden (voor bedrijven gelden andere regels, voor meer informatie neem contact op met info@ultrasone-reiniger.be of +32(0)479.847062).
Uitzonderingen hierop zijn producten specifiek voor u besteld, gemaakt of geassembleerd. Mocht u een product bestellen waarop deze uitzondering van toepassing is, nemen wij voor het definitief maken van de bestelling contact met u op.

Annuleren is kostenloos.
Uitzonderingen hierop zijn:

Indien het product al aan u verstuurd is, betaalt u alle verzendkosten;
Indien het product reeds is ingepland voor levering;
Indien het product reeds voor u klaar staat om afgehaald te worden.