De aanleg van een Jeu de Boulesbaan


In Nederland zijn er weinig terreinen die te gebruiken zijn om Jeu de Boules te spelen, dit i.t.t. het buitenland als Belgie en Frankrijk. Het spel vereist namelijk een zogenaamde ‘halfverharding’ als bovenlaag.

Veelal wordt in het buitenland gespeeld op openbare pleinen of paden, deze zijn in ons land echter bijna altijd voorzien van een verharde bovenlaag van asfalt of bestratingen hierdoor voor het spelen van een spelletje jeu de boules ongeschikt.

Naast de leveranties verzorgen wij ook de aanleg van de jeu de boulesbaan
Zowel de levering als de aanleg kan door ons verzorgd worden, hierdoor zijn wij zelf verantwoordelijk voor de juiste hoeveelheid van de levering alsmede de garantie op de baan.
Mocht u een vrijblijvende offerte willen  aanvragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De kosten van de aanleg inclusief leveranties van een kleine jeu de boulesbaan van ca 3,0x13,0m
zijn ca. € 3500 - € 5500 incl BTW.
Een baan met grotere afmetingen is in verhouding voordeliger.


De opbouw van een Jeu de Boulesbaan


De afmetingen van een baan zijn over het algemeen 3,0 x 13,0m of 4,0 x 15,0m.
Gebruikelijk is een jeu de boulesbaan opgebouwd uit 3 lagen, te weten:

1. Funderingslaag van bv drainagezand, dikte 25cm
2. Halfverharding van bv Gralux, dikte 10cm
3. Afstrooilaag van bv moraine grind, dikte 1cm


- Funderingslaag, dikte ca. 25 cm

De funderingslaag dient als stevige ondergrond, zodat de jeu de boulesbaan niet hobbelig wordt of er scheuren in de bovenlaag gaan optreden. Tevens moet het een drainerende functie hebben, zodat het water hierin snel kan wegzakken.
Indien nodig moet u de bestaande ondergrond afgraven, vervolgens kunt u een funderingslaag aanbrengen van lavasplit of drainagezand.
Gebruikt u voor de funderingslaag geen puingranulaat, omdat dit slecht waterdoorlatend is. De baan kan hierdoor verzadigd raken met water, waardoor deze niet meer bespeelbaar is.

- Halfverhardingslaag, dikte ca. 10 cm

Op de funderingslaag dient de halfverharding te worden aangebracht.
Voor de halfverhardingslaag kunt u gebruik maken van Gralux 0/10mm.
Wij bevelen u Gralux aan omdat deze uit een iets grovere fractie bestaan dan alternatieve soorten en u hierdoor eventueel af kunt zonder afstrooilaag.
De Gralux aanbrengen in een dikte van 10cm op de funderingslaag. Voor de afwatering is het aan te bevelen om het oppervlak van de Jeu de boules baan met een licht afschot of tonrond af te werken.
Deze laag afrollen, zonder te trillen.

- Afstrooilaag / toplaag, dikte ca. 1 cm

Er kan al enkel op de halfverharding gespeeld worden. Het komt echter de diversiteit van het spel en het aangezicht ten goede als de baan wordt voorzien van een mooie afstrooilaag.
De afstrooilaag dient te bestaan uit fijn en voldoende hard split of grind. Hierbij kunt u denken aan Moraine split 2/5mm of Castle grind 5/8mm. Deze laag aanbrengen met een dikte ca. 1 cm.

- Kantopsluiting rondom de baan

Ter afscheiding van de baan  kan er rondom een kantopsluiting worden aangebracht.
Hierdoor kan er geen vermenging optreden met de naastgelegen grond.
Als kantopsluiting kunt u denken aan een betonbandje of een rand cortenstaal. Let erop dat er openingen tussen de banden worden opengelaten zodat het water kan wegstromen.


De aanleg van een jeu de boulesbaan door ons

Zie onderstaande foto's voor door ons uitgevoerd werk.

Aanleg jeu de boulesbaan   Aanleg jeu de boulesbaan met gralux

Onze shovel voor de aanleg van een jeu de Boulesbaan                  De levering van de Gralux 


Jeu de Boulesbaan
Jeu de Boulesbaan 

De aanleg van een kleine Jeu de Boulesbaan


 
Jeu de Boulesbaan Jeu de Boulesbaan

Een jeu de Boulesbaan met toplaag Moraine grind


Een jeu de Boulesbaan van Gralux